PRVA ŠKOLA TRANZICIONE PRAVDE U BOSNI I HERCEGOVINI

BIHAĆ, 10. – 16. OKTOBAR 2021.

PRIJAVI SE SADA!

ŠTA

Udruženje „PRAVNIK“ uz podršku Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini, Regionalni Projekt o Ratnim Zločinima (RWC) uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva organizuje potpuno novu vrstu edukacije o tranzicionoj pravdi za mlade osobe kroz Školu tranzicione pravde na temu „Uloga tranzicijske pravde u obnovi ljudskih prava i vladavine prava u postkonfliktinim društvima” u periodu 10. – 16. oktobar 2021. godine.

GDJE

Bihać, Bosna i Hercegovina

Smještaj je planiran u jednom od hotela u Bihaću, u jednokrevetnim sobama. Hotel je udaljen 10 minuta od centra grada, u sigurnom je i mirnom okruženju.

ZAŠTO

  • Osnažiti buduće donosioce odluka da uspostave vladavinu prava i sistem ljudskih prava u zemljama u tranziciji.
  • Proširiti teorijske i praktične vještine učesnika.
  • Utjecati na promjene u našoj zemlji prema održivosti vladavine prava i poštivanju ljudskih prava.

POGODNOSTI

Program je otvoren za 20 studenata prava i srodnih disciplina (mlađih od 35 godina), uključujući i mlade stručnjake iz Bosne i Hercegovine. Sva predavanja će biti na jednom od službenih jezika koji su u upotrebi u Bosni i Hercegovini. Prevoz za sve izabrane učesnike Škole je obezbijeđen od strane organizatora.

Poziv za prijavu na ovaj program otvoren je od 03. do 23. septembra 2021. godine. Prijavni obrazac je dostupan na na našoj web stranici www.pravnik-online.info u online formi, a prijavu treba poslati najkasnije do 23:59 sati 23. septembra 2021. godine putem on-line prijavnog obrasca.

Samo prijave poslane na jednom od službenih jezika u BiH bit će uzeta u razmatranje. Uspješni kandidati bit će obaviješteni do 29. septembra 2021. godine.

NAPOMENA: Konačna odluka o organizaciji i formatu prve Škole tranzicione pravde u Bosni i Hercegovini i učešću budućih polaznika, ovisit će o statusu COVID19 mjera u Bosni i Hercegovini, te ćemo izabrane učesnike o svemu blagovremeno obavještavati. Organizatori su posvećeni tome da se ovogodišnja prva Škola tranzicione pravde u Bosni i Hercegovini organizuje na najbolji i najsigurniji mogući način.

Tranziciona pravda kao centralni koncept škole

Tranziciona pravda je nova disciplina unutar šireg domena ljudskih prava. Njeni korijeni mogu se pratiti do suđenja u Nirnbergu, i ranije. Međutim, izraz „tranziciona pravda“ nije ušao u savremeni politički leksikon sve do ranog posthladnoratovskog perioda. Tranziciona pravda se fokusira na izazove sa kojima se društva u tranziciji — bilo od rata ka miru, ili od autoritarne vlasti ka demokratiji — suočavaju kada se treba boriti sa nasljeđem masovnih kršenja ljudskih prava. Tranziciona pravda se kao disciplina može primjeniti i u drugim kontekstima, uključujući tu i situacije kada se države sa dugotrajnom tradicijom poštovanja vladavine prava suočavaju sa vremenski udaljenim nasljeđem počinjenih zločina.