Udruženje „PRAVNIK“ i UNDP Bosne i Hercegovine najavljuju

DRUGU ŠKOLU TRANZICIONE PRAVDE U BOSNI I HERCEGOVINI

SARAJEVO, 18. – 24. FEBRUAR 2022. 

PRIJAVI SE SADA

 

ŠTA

Udruženje „PRAVNIK“ uz podršku Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini, Regionalni Projekt o Ratnim Zločinima (RWC) uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva organizuje potpuno novu vrstu edukacije o tranzicionoj pravdi za mlade osobe kroz 2. Školu tranzicione pravde na temu „Uloga tranzicijske pravde u obnovi ljudskih prava i vladavine prava u postkonfliktinim društvima” u periodu 18. – 24. februar 2022. godine. 

GDJE

Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

ZAŠTO

  • Osnažiti buduće donosioce odluka da uspostave vladavinu prava i sistem ljudskih prava u zemljama u tranziciji.
  • Proširiti teorijske i praktične vještine učesnika o tranzicionoj pravdi
  • Utjecati na promjene u našoj zemlji prema održivosti vladavine prava i poštivanju ljudskih prava.

PREDNOSTI

Program omogućava prijave do 25 mladih osoba ne starijih od 30 godina iz Bosne i Hercegovine koji su studenti dodiplomskih, postdiplomskih i doktorskih studija prava i srodnih disciplina, mladi stručnjaci zaposleni u različitim institucijama ili nevladinim organizacijama koje zanima tema tranzicione pravde. Sva predavanja će biti na jednom od službenih jezika koji su u upotrebi u Bosni i Hercegovini. Prevoz za sve izabrane učesnike Škole je obezbijeđen od strane organizatora.

Poziv za prijavu na ovaj program otvoren je od 20. decembra 2021. godine do 20. januara 2022. godine. Prijavni obrazac je dostupan na na našoj web stranici www.pravnik-online.info u online formi, a prijavu treba poslati najkasnije do 23:59 sati 20. januara 2022. godine putem on-line prijavnog obrasca. Samo prijave poslane na jednom od službenih jezika u BiH bit će uzete u razmatranje. Uspješni kandidati bit će obaviješteni do 25. januara 2022. godine.

 

 

NAPOMENA: Konačna odluka o organizaciji i formatu Druge Škole tranzicione pravde u Bosni i Hercegovini i učešću budućih polaznika ovisit će o statusu COVID19 mjera u Bosni i Hercegovini, te ćemo izabrane učesnike o svemu blagovremeno obavještavati. Organizatori su posvećeni tome da se Druga Škola tranzicione pravde u Bosni i Hercegovini organizuje na najbolji i najsigurniji mogući način.

Tranziciona pravda kao centralni koncept škole

Tranziciona pravda je nova disciplina unutar šireg domena ljudskih prava. Njeni korijeni mogu se pratiti do suđenja u Nirnbergu, i ranije. Međutim, izraz „tranziciona pravda“ nije ušao u savremeni politički leksikon sve do ranog posthladnoratovskog perioda. Tranziciona pravda se fokusira na izazove sa kojima se društva u tranziciji — bilo od rata ka miru, ili od autoritarne vlasti ka demokratiji — suočavaju kada se treba boriti sa nasljeđem masovnih kršenja ljudskih prava. Tranziciona pravda se kao disciplina može primjeniti i u drugim kontekstima, uključujući tu i situacije kada se države sa dugotrajnom tradicijom poštovanja vladavine prava suočavaju sa vremenski udaljenim nasljeđem počinjenih zločina.