POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU „LEADERS FOR JUSTICE“

Zbog velikog interesovanja za program, rok za prijavu je produžen do 15. juna 2024. godine.

Udruženje „Pravnik“ iz Sarajeva, zajedno sa Programom vladavine prava u Jugoistočnoj Evropi Fondacije Konrad Adenauer, uz podršku Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, objavljuje poziv za petu generaciju programa liderstva za pravnike iz Bosne i Hercegovine – „LEADERS FOR JUSTICE BiH“.

Želite li istinski stvoriti pravedniji svijet? Želite li predvoditi procese sa integritetom? Sanjate da pokrenete pozitivnu promjenu u (pravosudnoj) zajednici?

Ako je tako, onda postanite dio ovog intenzivnog programa liderstva kojim ćete  unaprijediti vaša znanja i vještine.  Postanite Lideri i Liderke za pravdu Bosne i Hercegovine, te pristupite zajednici usmjerenoj ka pozitivnim promjenama u našem društvu.

Kroz interaktivne sesije i inspirativne radionice, upoznat ćete se sa:

• pitanjem pravde i prava u današnjem svijetu: istražit ćemo složenost pravde i prava u savremenom svijetu, analizirajući kako nacionalne tako i međunarodne perspektive. Dobit ćete dublje razumijevanje izazova i mogućnosti s kojima se Bosna i Hercegovina suočava u težnji prema pravednijem društvu.

• stvaranjem i vođenjem uspješnih timova: otkrijte tajne učinkovitog rada u timu i naučite kako stvoriti pozitivno okruženje u kojem pojedinci mogu uspijevati i ostvariti svoj puni potencijal. Razvit ćete vještine potrebne za inspiraciju i motivaciju drugih, izgradnju povjerenja i komunikacije, te konstruktivno upravljanje kriznim situacijama.

• komuniciranjem promjena: ovladat ćete umjetnošću efikasnog komuniciranja promjena. Ovaj program će vas upoznati sa alatima i tehnikama potrebnim da uvjerljivo artikulišete svoju viziju, izgradite konsenzus i podršku za svoje inicijative.

• konceptualizacijom projekata i razvojem javnih politika: naučite kako razvijati projekte s velikim utjecajem koji rješavaju kritična društvena pitanja. Dobit ćete vrijedne uvide u proces formiranja javnih politika i razviti vještine potrebne za zagovaranje za promjene na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou.

Leaders for Justice Bosne i Hercegovine je više od samo programa liderstva. To je aktivna zajednica uspješnih pojedinaca posvećenih stvaranju bolje budućnosti za sve. Postat ćete dio mreže koja će vas poticati na rast, inspirisati vas na djelovanje i omogućiti vam da ostvarite promjene u vašoj zajednici.

Ovaj program namijenjen je za državljane BiH starosti do 30 godina koji imaju završen najmanje osnovni/dodiplomski/prvi ciklus studija prava na akreditovanom fakultetu u BiH ili inostranstvu.

 

Izuzetno, u slučaju izvanrednih kvalifikacija i posebno izražene motivacije, aplicirati mogu i studenti završnih godina studija prava.

Ako ste:

• posvećeni društvenoj pravdi i vladavini prava

• vođeni željom za stvaranjem pozitivnih promjena

• posjedujete snažan potencijal liderstva i timski duh

• spremni ste investirati u svoj lični i profesionalni razvoj

 

Pozivamo vas da se prijavite!

 Vaša aplikacija mora da sadrži :

1. narativnu (ne tabelarnu) biografiju kandidata (ne dužu od jedne stranice) iz koje su jasno vidljive stručne kvalifikacije, radno iskustvo, nagrade, stručne i društvene aktivnosti,

2. motivaciono pismo (na duže od jedne stranice) u kojem kandidat jasno obrazlaže zašto se prijavljuje na program liderstva za sektor pravde, koje  lične kvalitete donosi u ovakav program, koje vještine želi poboljšati u programu, kako vidi, generalno, sektor pravde u BiH i u kojem dijelu bi želio doprinijeti poboljšanju – unapređenju stanja u sektoru pravde BiH.

Poziv za prijavu na ovaj program otvoren je od 01. do 31. maja 2024. godine (produžen rok za prijavu do 15.06). Prijavni obrazac je dostupan na našoj web stranici u online formi, a prijavu treba poslati najkasnije do 23:59 sati 15. juna 2024. godine putem on-line prijavnog obrasca.

Za više informacija i upute za prijavu, posjetite www.pravnik-online.info

Za ovaj inovativni program biti će izabrano i stipendirano do 20 mladih pravnika/ica sa liderskim potencijalom!

Samo prijave poslane na jednom od službenih jezika u BiH bit će uzete u razmatranje. Postupak odabira učesnika/ica sastojat će se od:

  • predselekcije na osnovu vaših pisanih prijava (16. – 18. juni 2024.)
  • online intervjua sa komisijom za izbor (19. – 21. juni 2024.)
  • izabrani kandidati bit će obaviješteni do 24. juna 2024.

ŠTA OČEKUJE BUDUĆE POLAZNIKE/ICE ?

Pet treninga u periodu septembar – decembar 2024. godine

Prva sesija – Šta je pravda danas? Vizija pravde i pravičnosti (12 – 15. septembar 2024., Bihać)

Druga sesija – Tim i timski rad. Od individualnog do timskog djelovanja (3 – 6. oktobar 2024., Kreševo)

Treća sesija – Komunikacijske vještine. Kako komunicirati za promjene? (24 – 27. oktobar 2024., Tuzla)

Četvrta sesija – Efikasno vođenje timova. Kako mobilizirati osobe za promjene? (14 – 17. novembar 2024., Jahorina)

Peta sesija – Upravljanje projektima i politikama. Kako djelovati za promjene? (5 – 8. decembar 2024., Neum)

Tokom programa, učesnici će biti cijenjeni prema dolascima, aktivnostima kao i drugim kriterijima, a najuspješniji učesnici imat će mogućnost za jednosedmičnu studijsku posjetu Berlinu (april/maj 2025.) – tbc

* Postoji mogućnost promjene određenih lokacija. Učesnicima će se potvrditi tačne lokacije nakon završenog procesa izbora učesnika.

 

TROŠKOVI PROGRAMA

Organizatori će kroz stipendiju za svakog učesnika pojedinačno osigurati radne materijale, obroke, osvježenje i smještaj u dvokrevetnim sobama na svih pet lokacija, za sve izabrane učesnike/ce. Izabrani učesnici/e programa “Leaders for Justice BiH” imaju obavezu organizirati i finansirati svoj prevoz od mjesta svog prebivališta do lokacija gdje će se realizirati program “Leaders for Justice BiH”, u dogovoru sa ostalim izabranim učesnicima. Svi izabrani polaznici u obavezi su potpisati Izjavu o prihvatanju pravila programa “Leaders for Justice BiH”.

 

Prijavi se koristeći ONLINE FORMU za prijavu.