Udruženje „PRAVNIK“ i UNDP Bosne i Hercegovine, uz podršku Evropske Unije, s ponosom najavljuju

TREĆU ŠKOLU TRANZICIONE PRAVDE U BOSNI I HERCEGOVINI

SARAJEVO, 12. – 19. APRIL 2024. 

PRIJAVI SE SADA PUTEM OVE ONLINE FORME

 

ŠTA

Udruženje „PRAVNIK“ zajedno sa UNDP-om Bosne i Hercegovine, uz podršku Evropske Unije, organizira edukaciju o tranzicionoj pravdi za mlade osobe kroz Školu tranzicione pravde na temu „Uloga tranzicijske pravde u obnovi ljudskih prava i vladavine prava u postkonfliktinim društvima” u periodu 12 – 19. april 2024. godine.

Aktivnost se realizuje uz pomoć projekta „Podrška Evropske unije izgradnji povjerenja na Zapadnom Balkanu” koji finansira Europska unija, a koju provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija.

GDJE

SARAJEVO, Bosna i Hercegovina

Smještaj za sve učesnike je planiran u dvokrevetnim sobama u jednom od hotela u Sarajevu.

ZAŠTO

Osnažiti buduće donosioce odluka da uspostave vladavinu prava i sistem ljudskih prava u zemljama u tranziciji.

Proširiti teorijske i praktične vještine učesnika.

Utjecati na promjene u našoj zemlji prema održivosti vladavine prava i poštivanju ljudskih prava.

PREDNOSTI

Program omogućava prijave do 25 studenata  dodiplomskih, postdiplomskih i doktorskih studija prava i srodnih disciplina (mlađih od 30 godina) uključujući i osobe koje su završile studije (mlađih od 30 godina). Sva predavanja će biti na jednom od službenih jezika koji su u upotrebi u Bosni i Hercegovini. Prevoz za sve izabrane učesnike Škole je obezbijeđen od strane organizatora.

Poziv za prijavu na ovaj program otvoren je od 15. februara do 15. marta 2024. godine. Prijavni obrazac je dostupan na na našoj web stranici www.pravnik-online.info u online formi, a prijavu treba poslati najkasnije do 23:59 sati 15. marta 2024. godine putem on-line prijavnog obrasca.

Samo prijave poslana na jednom od službenih jezika u BiH bit će uzeta u razmatranje. Uspješni kandidati bit će obaviješteni najkasnije do 25. marta 2024. godine.

Ovaj poziv je proizveden uz pomoć projekta Podrška EU izgradnji povjerenja na Zapadnom Balkanu, koji finansira Evropska unija a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP). Sadržaj ovog poziva je isključiva odgovornost Udruženja „Pravnik“ i ne odražava nužno stavove Evropske unije niti UNDP-a.

Tranziciona pravda kao centralni koncept škole

Tranziciona pravda je nova disciplina unutar šireg domena ljudskih prava. Njeni korijeni mogu se pratiti do suđenja u Nirnbergu, i ranije. Međutim, izraz „tranziciona pravda“ nije ušao u savremeni politički leksikon sve do ranog posthladnoratovskog perioda. Tranziciona pravda se fokusira na izazove sa kojima se društva u tranziciji — bilo od rata ka miru, ili od autoritarne vlasti ka demokratiji — suočavaju kada se treba boriti sa nasljeđem masovnih kršenja ljudskih prava. Tranziciona pravda se kao disciplina može primjeniti i u drugim kontekstima, uključujući tu i situacije kada se države sa dugotrajnom tradicijom poštovanja vladavine prava suočavaju sa vremenski udaljenim nasljeđem počinjenih zločina.