MIDHAT IZMIRLIJA

Midhat Izmirlija, docent na Katedri za državno i međunarodno javno pravo Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti Teorija prava i države. Naučni stepen magistra pravnih nauka stekao na Pravnom fakultetu u Sarajevu, a zvanje Master of Arts na postdiplomskom studiju “Human Rights and Democracy” u Centru za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu. Naučni stepen doktora pravnih nauka stekao na Pravnom fakultetu u Sarajevu. Midhat je suorganizator Pravne klinike za ljudska prava na Pravnom fakultetu u Sarajevu. Učesnik i trener na brojnim skupovima posvećenim zaštiti ljudskih prava i borbi protiv diskriminacije. Objavio je više naučnih radova, a područja istraživanja su ljudska prava i zaštita od diskriminacije, funkcije države, teorija prava i tranziciona pravda.

 

 JASNA KOVAČEVIĆ

Dr. Jasna Kovačević je docentica na Katedri za menadžment i organizaciju Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. U svom naučnom i predavačkom radu fokusira se na leadership i strategiju, leadership i menadžment u obrazovanju i etiku u organizacijama, sa posebnim naglaskom na rod i leadership, razvoj leadershipa, inkluzivne organizacijske kulture, socijalnu pravdu i različitosti u organizacijama. Objavljivala je radove o rodnim režimima u zemljama zapadnog Balkana i Europi, te radove o međusobnom uticaju patrijarhalnih kultura i androginih liderskih stilova mladih lidera i liderica, etičkom donošenju odluka kao i o implicitnoj diskriminaciji na radnom mjestu. Koautorica je knjige Bosanski labirint: Kultura, rod i liderstvo. Rezultati Jasninog rada objavljivani su u najprominentnijim naučnim publikacijama u oblasti obrazovanja i obrazovnog menadžmenta i leadershipa u svijetu, uključujući Review of Educational Research, Journal of Educational Change, Journal of Educational Administration, School Effectiveness and School Improvement i Educational Management Administration and Leadership. Međunarodno iskustvo je stekla boraveći na renomiranim univerzitetima u Europi, uključujući Humboldt Univerzitet u Berlinu, Univerzitet u Leipzigu kao i Mendel Univerzitet u Brnu. Kao konsultantica u oblasti leadershipa, obrazovanja i obrazovnih reformi učestvovala je u realizaciji brojnih projekata, uključujući projekte u saradnji sa USAID-om, OSCE- om, kao i projektima podržanim od strane EU i kantonalnih vlada. Jasna je aktivistica i zagovornica prava djece i odraslih na autističnom spektru.

SAŠA MADACKI

Saša Madacki je rođen u Sarajevu. Diplomirao je 1997. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a trenutno je doktorski kandidat na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti Sveučilišta u Zadru. Dodatna usavršavanja obavio je u Vijeću Evrope (u oblasti dokumentalistike), na Raoul Wallenberg Institutu, UNITAR-u, te na Univerzitetu Stanford (Internet Law Program at Stanford Law School). Trenutno je rukovodilac Službe za nastavu Univerziteta u Sarajevu, a obavljao je funkciju direktora Centra za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu (od 2007. – 2014. godine). Bio je angažiran i kao predavač na Danskom institutu za ljudska prava, predavač na magistarskom programu ljudskih prava u Centru za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu. Bio je angažiran kao predavač na predmetu Akademsko pisanje na Fakultetu političkih nauka, te je bio voditelj kursa „Nauka, tehnologija i ljudska prava“ u Human Rights School for Future Decision Makers in Dubrovnik (Balkan Human Rights Network). Objavio je više od 60 radova, te je bio izvršni urednik Balkan Yearbook of Human Rights. Rukovodio je istraživačkim projektima u oblasti ljudskih prava i informacijskih nauka, te bio supervizor više od 15 istraživanja. Bio je savjetnik u klasteru za reformu pravosuđa i vladavinu prava, UNDP Srbija. Bio je vođa misije / delegat Mreže pravde u Bosni i Hercegovini na 14 zasjedanju Vijeća za ljudska prava Ujedinjenih naroda u Ženevi na kojem je razmatrano stanje ljudskih prava u BiH. Kao gost predavač držao je predavanja na Univerzitetu u Sarajevu, Univerzitetu Crne Gore u Podgorici, Univerzitetu Union u Beogradu, Sveučilištu u Zagrebu, Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu, Hrvatskom helsinškom odboru, Direktoratu za nauku Evropske komisije u Briselu, i drugdje.

SUADA PEŠTEK

Suada Peštek je diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu gdje je završila i master studij Upravljanje ljudskim resursima i znanjem. Suada ima preko 20 godina iskustva na menadžerskim pozicijama u marketingu i medijskoj industriji. Od 2004. godine je direktorica jednog od najpopularnijih internet medijskih portala u BiH RadioSarajevo.ba i gradske radio stanice Radio Sarajevo. Trenerica je i konsultantica u oblasti profesionalnog razvoja pojedinaca i organizacija i u oblasti digitalnog marketinga i društvenih medija. Njene reference i projektno iskustvo se odnose na saradnju sa IOM, Transparency International u BiH, Privrednu komoru Federacije BiH, Privrednu komoru Kantona Sarajevo, Privrednu komoru Tuzlanskog kantona, Save the Children, Konrad Adenauer Stifftung Sarajevo, Turističku zajednicu Kantona Sarajevo, Centar za promociju civilnog društva Sarajevo, NED, Grad Sarajevo, Općinu Centar Sarajevo, itd. Posjeduje certifikate međunarodnog NLP praktičara, Business Coach-a i Life Coach-a. Predsjednica je udruženja “Idea” iz Sarajeva koje se bavi edukacijom i profesionalnim razvojem.

 

MINELA JAŠAR OPARDIJA

Minela Jašar Opardija je diplomirana ekonomistica Ekonomskog fakulteta u Sarajevu gdje trenutno završava i magistarski studij na odsjeku za Menadžment. Iako po vokaciji ekonomistica, 15-godišnju karijeru je gradila u medijima. Trenutno je zaposlenica N1 TV gdje producira i vodi emisiju Novi dan. Televizijsko iskustvo je sticala i na TV1, uređujući Biznis magazin Kapital, kao i ranije na BHRT-u u kvizu „Učilica“. Dobitnica je nagrade „Srđan Aleksić“ za najbolje profesionalno televizijsko izvještavanje u 2020. godini. Osnivačica je brenda Zvekir i suosnivačica kompanije WEB387. Zaljubljenica je u pozorište. Deset godina je bila aktivan član „Teatra Farsa“, a ostvarila se i kao glumica u domaćem filmu “Krivina” i „Tabija“ Igora Drljače. Voli fitnes i trčanje.

Primarna namjera programa je stvaranje baze mladih osoba koje dijele vrijednosti odgovornosti i integriteta, a koje su spremne preuzeti vodeću ulogu u promociji načela vladavine prava i provoditi ih u svom radu.

Ciljevi projekta su obučiti talentovane mlade pravne stručnjake/inje da postanu lideri/ke u svojoj oblasti, opremiti ih osnovnim liderskim vještinama, sposobnostima upravljanja projektima, kao i novom vizijom demokratije, vladavine zakona, pravde i profesionalne etike. Također, bit će uključeni u pojedinačne i grupne projekte kako bi praktično razumjeli šta znači biti lider/ka.

Ciljna grupa ovog programa čine osobe koje su završile pravni fakultet (ili fakultet srodnih nauka) u prvih 7 godina svoje profesionalne karijere kao i studenti prava na posljednjoj godini univerzitetskih studija, master ili doktorskih studija prava, ne stariji od 30 godina, koji dokazuju liderski potencijal. Učesnici/ce koji dolaze iz cijele BiH moraju se istinski zainteresirati i zauzeti da igraju proaktivnu ulogu u evoluciji pravnog i društveno-političkog sistema BiH.

Aktivnosti predviđene projektom sastojat će se od tri glavne komponente: liderske sposobnosti; razumijevanje pravosudnog sistema i umreţavanje sa uzorima; simulacija procesa donošenja odluka u oblasti pravde. Program se sastoji od pet treninga, sastanaka sa stručnjacima, seminara i izrade grupnog projekta