POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU „LIDERI/KE ZA PRAVDU“

Udruženje „Pravnik“ iz Sarajeva, zajedno sa Programom vladavine prava u Jugoistočnoj Evropi Fondacije Konrad Adenauer, uz podršku Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, objavljuje poziv za treću generaciju programa liderstva za pravnike iz Bosne i Hercegovine – „LIDERI ZA PRAVDU“.

Ovaj program zasnovan je na uspjehu programa „Leaders for Justice” koji se uspješno implementira u Rumuniji više od deset godina od strane Programa vladavine prava u Jugoistočnoj Evropi Fondacije Konrad Adenauer i dvije uspješne generacije programa istog naziva, realizovanog u Bosni i Hercegovini 2020. i 2021. godine.

Poziv je otvoren za sve mlade pravnike (zaposlene u sudovima, tužilaštvima, advokatskim kancelarijama, agencijama za provođenje zakona, nevladinim organizacijama ili privatnom sektoru, na univerzitetu itd.), kao i za studente prava (na završnoj godini dodiplomskog studija), studente postdiplomskog i doktorskog studija prava, a koji nisu stariji od 35 godina na dan zatvaranja ovog poziva.

Poziv za prijavu na ovaj program otvoren je od 01. do 25. maja 2022. godine. Prijavni obrazac je dostupan na našoj web stranici u online formi, a prijavu treba poslati najkasnije do 23:59 sati 25. maja 2022. godine putem on-line prijavnog obrasca.

Za ovaj inovativni program biti će izabrano i stipendirano do 20 mladih pravnika sa liderskim potencijalom!

U prijavi će biti potrebno unijeti biografske podatke, te dokazati svoju motivaciju odgovorima na sljedeća pitanja:

  • Šta mene čini idealnom osobom za ovaj program?
  • Šta za mene predstavlja pravda?
  • Da mogu učiniti jednu promjenu u oblasti pravde, to bi bila?

Samo prijave poslane na jednom od službenih jezika u BiH bit će uzete u razmatranje. Postupak odabira učesnika sastojat će se od:

  • predselekcije na osnovu vaših pisanih prijava (26. – 31. maj 2022.)
  • online intervjua sa komisijom za izbor (1. – 3. juni 2022.)
  • izabrani kandidati bit će obaviješteni do 10. juna 2022. godine

ŠTA OČEKUJE BUDUĆE POLAZNIKE ?

Pet treninga u periodu septembar – decembar i studijsko putovanje nakon završenog programa.

Prva sesija – Šta je pravda danas? Vizija pravde i pravičnosti (8. – 11. septembar 2022., Bihać)

Druga sesija – Tim i timski rad. Od individualnog do timskog djelovanja (30. septembar – 02. oktobar 2022., Neum)

Treća sesija – Komunikacijske vještine. Kako komunicirati za promjene? (20. –  23. oktobar 2022., Modriča)

Četvrta sesija – Efikasno vođenje timova. Kako mobilizirati osobe za promjene? (11. – 13. novembar 2022., Sarajevo)

Peta sesija – Upravljanje projektima i politikama. Kako djelovati za promjene? (2. – 4. decembar 2022., Blagaj)

* Postoji mogućnost promjene određenih lokacija. Učesnicima će se potvrditi tačne lokacije nakon završenog procesa izbora učesnika.

Jednosedmična studijska posjeta Berlinu (tbc, mart/april/maj 2023.)

Filozofija koja stoji iza ovog programa sastoji se od ideje da se, na bazi zajedničkih vrijednosti (poštovanje i promocija vladavine prava, demokratije i ljudskih prava), na jednom mjestu okupe mladi pravnici iz cijele Bosne i Hercegovine. Cilj je jačanje, kako individualnih tako i grupnih sposobnosti, radi ostvarivanja i zaštite tih vrijednosti u profesionalnoj i široj zajednici. Možete očekivati da će vas vrhunski stručnjaci voditi na putu liderstva. Učit ćete iz znanja i iskustava svojih trenera i kolega, dijeliti najbolje prakse i proširiti svoj profesionalni horizont. Kako su posvećenost i integritet ključne riječi, učešće u svim sesijama je obavezno.

TROŠKOVI PROGRAMA

Radni materijali, hrana i smještaj u dvokrevetnim sobama na svih pet lokacija, za sve izabrane učesnike, bit će pokriveni od strane udruženja “Pravnik” i Fondacije Konrad Adenauer – Program vladavine prava u Jugoistočnoj Evropi. Izabrani učesnici  programa “Lideri za pravdu 2022” imaju obavezu organizirati i finansirati svoj prevoz od mjesta svog prebivališta do lokacija gdje će se realizirati program “Lideri za pravdu”, u dogovoru sa ostalim izabranim učesnicima.

Prijavi se koristeći ONLINE FORMU za prijavu.