APLICIRAJ

POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU „LIDERI/KE ZA PRAVDU“

Udruženje „Pravnik“ iz Sarajeva, zajedno s Programom vladavine prava u Jugoistočnoj Evropi Fondacije Konrad Adenauer, objavljuje poziv za drugu generaciju programa liderstva za pravnike iz Bosne i Hercegovine – „LIDERI/KE ZA PRAVDU“. Ovaj program zasnovan je na uspjehu 10 generacija programa „Leaders for Justice” koji se provodi u Rumuniji od strane Programa vladavine prava u Jugoistočnoj Evropi Fondacije Konrad Adenauer Stiftung i jedne uspješne generacije iz Bosne i Hercegovine.

Poziv je otvoren za sve pravne stručnjake (zaposlene u sektoru pravde, sudovima, tužilaštvima, advokatskim kancelarijama, agencijama za provođenja zakona, nevladinim organizacijama ili privatnom sektoru, univerzitetskim predavačima itd.), kao i za studente prava (na posljednjoj dodiplomskog studija), studente postdiplomskog i doktorskog studija prava, a koji nisu stariji od 30 godina. 

Poziv za prijavu na ovaj program otvoren je od 01. do 31. maja 2021. godine.

Prijave treba poslati najkasnije do 23:59 sati 31.maja 2021. godine putem on-line prijavnog obrasca.

Za ovaj inovativni program biti će izabrano 20 mladih i budućih pravnih profesionalaca s liderskim potencijalom!

U prijavi će biti potrebno unijeti biografske podatke, te dokazati svoju motivaciju odgovorima na sljedeća pitanja:

  • Šta mene čini idealnom osobom za ovaj program?
  • Šta za mene predstavlja pravda?
  • Da mogu učiniti jednu promjenu u oblasti pravde, to bi bila?