FHP_RK FHP logo_pravnik

Fond za humanitarno pravo u saradnji sa Udruženjem Pravnik i Fondom za humanitarno pravo Kosovo, objavljuje konkurs za upis četvrte generacije studenata Regionalne škole tranzicione pravde, koja će se održati u Beogradu, od 16. do 23. oktobra 2015. godine

O Školi

Regionalna škola tranzicione pravde je program neformalnog obrazovanja o instrumentima za suočavanje sa prošlošću. Polaznici Škole slušaće predavanja o utvrđenim činjenicama na sudskim procesima pred Haškim tribunalom i nacionalnim suđenjima za ratne zločine, vansudskim mehanizmima za utvrđivanje činjenica o zločinima iz prošlosti, pravu žrtava kršenja ljudskih prava na reparacije, ulozi medija u utvrđivanju istine i odgovornosti, i procesu pomirenja u post-konfliktnim društvima. U okviru Škole predviđene su posete mestima stradanja u BiH i Hrvatskoj, kao i susreti i razgovori sa žrtvama i članovima njihovih porodica.

Prijava

Na konkurs se mogu prijaviti mladi profesionalci zaposleni u državnoj upravi, studenti društvenih nauka završnih godina i post-diplomskih studija univerziteta, članovi podmladaka političkih partija i aktivisti organizacija civilnog društva iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Hrvatske i Srbije. Posebno se ohrabruje učešće studenata istorije, istoričara i zaposlenih u ministarstvima obrazovanja.

Troškove smeštaja i ishrane na Školi snosi organizator. Prevod na albanski/BCHS je obezbeđen. Konkurs je otvoren do 10. septembra 2015. godine.

Za prijavu je potrebno dostaviti biografiju, motivaciono pismo i dve preporuke, emailom na: [email protected] .

Kontaktirajte nas:

Fond za humanitarno pravo   Fond za humanitarno pravo Kosovo   Udruženje „Pravnik“
Dečanska 12/IV   Eqrem Cabej 7 a   Porodice Ribar 49.
Beograd, 11000 Prishtinë Sarajevo, 71000
Tel: (381 11) 3349 766 Tel: +38138 243 488   Tel: +387 61 290088
[email protected]   [email protected]   [email protected]
www.hlc-rdc.org   www.hlc-kosovo.org   www.pravnik-online.info