Testimony

We aim to learn from our participants and to improve the ISSS experience. Below are two ISSS testimonies from Nieve and...

Regionalna škola tranzicione pravde

Fond za humanitarno pravo u saradnji sa Udruženjem Pravnik i Fondom za humanitarno pravo Kosovo, objavljuje konkurs za upis četvrte generacije studenata Regionalne škole tranzicione pravde, koja će se održati u Beogradu, od 16. do 23. oktobra 2015. godine O Školi...